Genom att jag registrerar mina uppgifter i Kvadrats Intranät FriendsWeb samtycker jag till Kvadrats behandling av mina uppgifter.

Läs mer om samtycket här.